Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.
Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różn.